Xarxa de col·laboradores

Sostre Cívic forma part de diversos espais i xarxes de l’economia social i l’àmbit de l’habitatge, treballem conjuntament amb altres organitzacions amb qui compartim valors, principis i objectius. El treball en xarxa, la col·laboració, el suport mutu i el vincle amb altres és una forma de treball present en els projectes. Promovem el cooperativisme en la forma d’habitar i d’organització, però també a través de la demanda, consum i ús de serveis i productes proveïts per entitats de l’economia social.

Formem part de:

- ECOS és un grup de cooperatives i entitats de l’economia solidària que treballen en sectors d’activitat diversos i que té com a objectius enfortir i desenvolupar les organitzacions sòcies, procurar el benestar de les persones que les integren i contribuïr a la creació del mercat social.

 

- Cooperativa sense ànim de lucre que treballa per fer més fàcil el consum conscient. Donen informació i avantatges per consumir menys i millor.

 

- Xarxa d'Economia Solidària és una organització de segon grau composada per més de 160 organitzacions sòcies i unes 100 persones individuals. Els objectius prioritaris de la XES és la promoció de l’Economia solidària, tant des d’una vessant pràctica com des de la incidència sociopolítica.

 

 

- Mapa col·laboratiu que mostra iniciatives de consum responsable i d'economia solidària a Catalunya, una iniciativa de SETEM i la XES. 

 

- Federació de Cooperatives de Consum i Usuaris de Catalunya. Eina conjunta de representació, promoció i defensa del cooperativisme i dels drets de les persones consumidores.

 

- Agrupació d'empreses públiques d'habitatge, serveis municipals d'urbanisme, oficines municipals d'habitatge, promotors socials d'habitatge, organismes sense ànim de lucre i professionals que presten servei d'interès general en el camp.

 

 

- Cooperativa de consum d'energia verda sense ànim de lucre.

 

 

Financen els nostres projectes:

- Banca ètica compromesa amb un desenvolupament econòmic just i sostenible. 

 

 

- Cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat. 

 

 

- Entitat financera pública que busca impulsar i facilitar l'accés a finançament al teixit empresarial de Catalunya.

 

 

Treballem conjuntament amb:

- Cooperativa constituïda l’any 2010, entenem la nostra activitat com una eina al servei de les persones i de la societat. Treballem amb rigor tècnic i de manera honesta.

 

 

 Cooperativa d’arquitectes amb trajectòries professionals diverses que han decidit cooperar i sumar esforços per construïr un projecte comú on la metodologia de treball sigui horitzontal.

 

- Cooperativa d’arquitectes que treballem des del barri de Sants de Barcelona. Treballem amb l’arquitectura per a la transformació social, com una eina per a intervenir l’entorn proper de manera crítica. Sempre en paral·lel a la societat, actuant de manera justa i solidària començant per un sistema de treball horitzontal.

 

Cooperativa de comunicació integrada per periodistes, llingüistes, dissenyadores i docents.

 

 

 Cooperativa multidisciplinar formada per arquitectes, dissenyadors i enginyers amb l'objectiu de projectar i dissenyar projectes únics.

 

 - Cooperativa d'advocats i advocades dedicats a l'assessoria jurídica, laboral, fiscal, econòmica i social. El dret com a exercici per a construir un món més solidari.

 

- Programa d'acompanyament a cooperatives a través del servei social, fiscal, comptable, laboral, jurídic, econòmic i financer.

 

 

- Empresa d'inserció de caràcter privat i independent. L'objectiu és generar llocs de treball per a persones amb risc o situació d'exclusió social.

 

 

- Primera cooperativa de serveis sense ànim de lucre orientada a la construccó d'habitatges cooperatius en cessió d'ús, impulsada per Sostre Cívic.

 

 - "Laboratori de democràcia viva". Ofereixen formació, acompanyament, recerca i creació de materials, amb la finalitat d'afavorir que persones i grups esdevinguin agents actius en la construcció de relacions i formes d’organització conscients i respectuoses.

 

- Consultoria que treballa en l’àmbit jurídic, laboral, fiscal i econòmic per ajudar a estructurar a nivell societari, organitzatiu i de gestió a entitats de l’economia social, entenent aquesta, com una economia al servei de les persones.

 

 

- Mitjà de comunicació especialitzat en periodisme d’investigació, impulsat per una cooperativa de periodistes.

 

 

- Disseny i desenvolupament d'entorns web i aplicacions avançades. Treballen per una tecnologia transformadora i solidària.Un projecte on el centre són les persones i que funciona amb criteris democràtics i d'equitat.

 

 - Primer projecte de recerca que estudia l'auge, desenvolupament i impacte del movimento d'habitatge col·laboratiu de persones grans a l’Estat Espanyol.

 

- Serveis a l'hàbitat per al desenvolupament social i ambiental; a través de l’arquitectura, l’urbanisme, la enginyeria, la gestió i economia, l’antropologia i sociologia.

 

 - Cooperativa multidisciplinar que ofereix serveis de consultoria i que treballa bàsicament en els àmbits de les polítiques socials, la comunicació, l‘arquitectura, el paisatgisme i el medi ambient.

 

Amb el suport de:

Llimes_reduides-02_RGB.jpg

C21. logo Generalitat.jpg

ARACOOP.jpg   

  C22.logo ministerio.jpg