Transparència

SostreCívic està inscrita al Registre de Cooperatives de Barcelona en data 28 de setembre de 2010, amb NIF F65347858.

Els Estatuts Socials es van actualitzar i aprovar en Assemblea General Extraordinària el desembre de 2017. Els estatuts responen al model de cessió d'ús i s'ajusten a la llei catalana de cooperatives actual.

SostreCivic_Memoria_2017.JPG