Grups sèniors

Els socis i sòcies que configuren el grup de Sèniors de Sostre Cívic. Els sèniors són persones majors de 55 anys que s'agrupen per desenvolupar un projecte col·lectiu per una vellesa activa i autogestionada en un model de cohabitatge en el marc de la cooperativa.

Can 70 (Barcelona):  grup sènior de 17 socis de la ciutat de Barcelona amb un projecte de cohabitatge per una vellesa autogestionada.

Grup Rurals (Catalunya): grup sènior de 18 membres amb un projecte col·lectiu de nova planta a uns 40km de Barcelona amb la intenció d’adquisició o cessió d’un solar.

Cal Gramenet: grup sènior de 23 membres veins i veïnes de Santa Coloma de Gramenet, amb trajectòria de lluita pels canvis socials a la ciutat.

Girona 1.0 (Girona): grup sènior de 14 membres en fase de consolidació i definició del projecte de cohabitatge a les comarques de Girona.

Walden 21 (Sant Feliu de Guíxols - Girona): grup llavor del projecte col·lectiu al municipi de la Costa Brava. 

Can 60 (Sabadell): grup sènior ubicat a Sabadell

Cohabitatge Margalló (Castelldefels): grup sènior motor per impulsar un cohabitatge per a la gent gran en un patrimoni del municipi

Cohabitage Senior (Sitges): grup sènior motor de la transformació de patrimoni en desús al municipi.

Gent gran Terrassa (Terrassa)

Can Gravat (Rubí)

Can Alegra (Vilanova i la Geltrú)

Enetheos (Alcover)

Espai Sènior Dhàrana (La Garriga)