Grups

Els socis i sòcies de Sostre Cívic s'agrupen en diferents grups. Així, persones amb interessos i inquietuds semblants participen conjunta i activament en la cooperativa. Els grups poden agrupar-se segons edat, zona geogràfica, interessos compartits, municipis o àrees i barris de Barcelona o arreu del territori.

Poblesec (Barcelona): grup de joves que treballen per impulsar la masoveria urbana, dret de superfície o compra al barri del Poblesec amb la detecció de patrimoni en desús.

Urbanitas (Barcelona): grup format per 10 persones veins i veïnes de Barcelona. 

El Rusc (Barcelona): grup motor del projecte de cohabitatge de Sarrià, format per veins i veïnes de la ciutat de Barcelona.

La persianeta (Barcelona): grup motor del projecte del solar de la Barceloneta presentat al concurs de cooperatives d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Can Vagons: Grup d’artistes que vol ubicar vagons restaurats en un terreny en algun municipi a la rodalia de Barcelona. En aquests moments estan cercant aquest solar.

Ecovila Butterfly Village: grup motor per la creació d’un projecte d’Ecovila comunitari autosuficient i sostenible amb espais d’espiritualitat.

CoopdeMas (Maresme): grup de 11 persones amb un projecte d’adquisició d’un edifici per restaurar-lo a i poder dur a terme el seu projecte d’art escènic. En aquests moments estan amb la cerca de patrimoni.

La Llavor (Lleida): grup de 9 joves que estan iniciant una masoveria urbana a Lleida.