Model de Cessió d'Ús (MCU)

El Model de Cessió d’Ús (MCU), o model Andel, es basa en una cooperativa d’usuaris i habitatges on la propietat dels immobles resideix en mans de la cooperativa a la vegada que els seus membres es beneficien d’un ús indefinit i transferible de l’habitatge a canvi d’una entrada inicial retornable i una quota mensual assequible. Països com Dinamarca, Noruega, Suècia, Canadà o els Estats Units apliquen un model cooperatiu d’habitatge. 1 de cada 3 persones a Copenhaguen viuen en un habitatge en règim de cessió d'ús.
 
Avantatges Socis i Sòcies
Els socis i usuaris dels habitatges de la cooperativa gaudeixen d’avantatges econòmics clars ja que no han sotmetre’s al pagament d’una hipoteca a llarg termini ni han de pagar unes quotes mensuals desorbitades i subjectes a l’especulació immobiliària.
Per altra banda, els avantatges socials i individuals també són evidents. Al formar part de la cooperativa, els usuaris coneixeran els seus veïns amb els qui, en la majoria dels casos, compartiran afinitats i fins i tot espais comuns. A nivell individual, al ser un model que no lliga a l’usuari a llarg termini, si aquest ha de deixar l’immoble per motius laborals o personals, l’entrada inicial li serà retornada, fet que li permet tenir més llibertat i tranquil·litat.
 
Avantatges per a l’Administració
L’Administració pública té un paper clau en la gestió del sòl urbà. Col·laborant amb entitats com Sostre Cívic, l’Administració genera habitatge assequible i permanent des d’una iniciativa privada i sense ànim de lucre. Així, redueix despesa pública en habitatge ja que la gestió la cedeix a la cooperativa i, a la vegada, té la garantia que l’accés a aquests immobles serà socialment just.
També es beneficia en tant que la cooperativa reactiva patrimoni en desús o que requereix rehabilitacióperò l’Administració no vol destinar recursos ni perdre’n la propietat. Col·laborant amb Sostre Cívic, es pot donar una nova vida al patrimoni en desús socialment favorable i sostenible.
 
Avantatges Socials
Els avantatges socials més destacats són dos: per un costat, tota la quantia que l’Administració pública s’estalvia en el manteniment i la promoció d’habitatge social, ho pot dedicar a altres partides que tindran repercussió en la societat. Per altra banda, el model Andel es basa en el paper individual dels socis pel funcionament de la cooperativa, creant així un sistema democràtic en quant a presa de decisions i  un teixit social i cooperatiu molt ric.