Grups

Els socis i sòcies de Sostre Cívic s'agrupen en diferents grups. Així, persones amb interessos i inquietuds semblants participen conjunta i activament en la cooperativa. Els grups poden agrupar-se segons edat, zona geogràfica, interessos compartits, municipis o àrees i barris de Barcelona o arreu del territori.

BARCELONA

 • Un grup de 7 adults i 2 nens que des de fa temps es planteja la possibilitat de viure d'una manera més humana a la ciutat de Barcelona, formant part d'una comunitat.
 • : Un grup de persones d'entre 30 i 40 anys de diferents parts del món que busca viure en comunitat a Barcelona.
 • Flexible (Barcelona): Grup que promouen 4 UECs, participants al 3r taller de generació de grups de Sostre Cívic.
 •  Grup format per 6-8 UECs, de la ciutat de Barcelona. Interès en participar en un futur concurs de solars promogut per l'Ajuntament.
 • Grup de persones entre 45 i 70 anys que volem viure a Barcelona. 
 • La Corrala: Grup de joves que treballen per impulsar la masoveria urbana, dret de superfície o compra al barri del Poblesec amb la detecció de patrimoni en desús.
 •  Grup format per 10 persones veins i veïnes de Barcelona. 

LLEIDA

 • : grup de 9 joves que estan iniciant una .
 • Grup en constitució a la ciutat de Lleida, interessat en promoure un projecte d'habitatge cooperatiu a la ciutat de Lleida, amb valors de sostenibilitat i auto-suficiència.

MARESME

 • CoopdeMas: grup de 11 persones amb un projecte d’adquisició d’un edifici per restaurar-lo a i poder dur a terme el seu projecte d’art escènic. En aquests moments estan amb la cerca de patrimoni. 

SANTPEDOR

 •  Grup en constitució format per 6 famílies del Bages que volen promoure un projecte al municipi de Santpedor.

VALÈNCIA

 • Cabanyal: Grup en constitució a la ciutat de València, interessat en promoure un projecte d'habitatge cooperatiu al barri Cabanyal.

RURAL

 • Butterfly Village: Grup motor per la creació d’un projecte d’Ecovila comunitari autosuficient i sostenible amb espais d’espiritualitat.
 •  Grup d’artistes que vol ubicar vagons restaurats en un terreny en algun municipi a la rodalia de Barcelona. En aquests moments estan cercant aquest solar.
 • Capalmonte: Grup format per 6 UECs que volen promoure un projecte d'habitatge en entron rural en forma d'ecovila sostenible i auto-gestionada tot treballant la terra.

GRUPS SÈNIORS

Els grups sèniors estan formats per persones majors de 55 anys que s'agrupen per desenvolupar un projecte col·lectiu per una vellesa activa i autogestionada en un model de cohabitatge en el marc de la cooperativa.

 •  Grup sènior de 23 membres veins i veïnes de Santa Coloma de Gramenet, amb trajectòria de lluita pels canvis socials a la ciutat. 
 • Can 60 (Sabadell): Grup sènior ubicat a Sabadell
 •   Grup sènior de 17 socis de la ciutat de Barcelona amb un projecte de cohabitatge per una vellesa autogestionada.
 • Cohabitatge Margalló (Castelldefels): Grup sènior motor per impulsar un cohabitatge per a la gent gran en un patrimoni del municipi.
 • (Castellolí): Grup sènior que busca una oportunitat de patrimoni a l'Anoia per anar a viure en habitatges adaptats i espais comunitaris col·lectius per dur-hi a terme activitats i rebre les cures sanitràries.
 •  Grup sènior de 14 membres en fase de consolidació i definició del projecte de cohabitatge a les comarques de Girona.
 •  Grup sènior de 18 membres amb un projecte col·lectiu de nova planta a uns 40km de Barcelona amb la intenció d’adquisició o cessió d’un solar.