Bibliografia

Llibres
CHAPIN, Ross. Pocket neighborhoods: creating small-scale community in a large -scale world. Newtown, CT: Taunton Press, 2011.
DURRETT, Charles. El manual del senior cohousing. Autonomía personal a través de la comunidad. Dykinson, 2015.
DURRETT, Charles. Cohousing: un enfoque contemporáneo para autopromover nuestras viviendas.
DURRETT, Charles; MCCAMANT, Katherine. Creating cohousing. Building sustainable communities.
PONCE, Juli. Derecho a la vivienda y función social de la propiedad. Nuevas políticas públicas en el marco del servicio público de alojamiento. Editorial Aranzadi, 2017.
PATTi, Daniella; POLYÁK, Levente. Funding the Cooperative City. Editorial Aranzadi, 2017.Cooperative City Books, Vienna, 2017.
TURMO, Raül. Andel: el model escandinau d'accés a l'habitatge. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, DL 2004

Manuals
Manual del llogater,
Fem Sant Antoni
Guia Metodològica de Masoveria Urbana, Serie Urbanisme i Habitatge 1, Col·lecció Eines, Diputació de Barcelona, febrer 2017.
Guia temàtica de la Biblioteca de l’ETSAB: Habitatge cooperatiu (cohousing), juliol 2016.
Models alternatius d'accés i tinença de l'habitatge. Celobert SCCL, Consell Nacional de Joventut de Catalunya, setembre 2014
El Manual del Senior Cohousing. Autonomía personal a través de la comunidad. Charles Durrett, Asociación Juvilare
Manual per a la cerca i activació de patrimoni, SostreCívic

Blogs
La llei del més dèbil,  Crític i Observatori DESC
Sostre Crític, Crític i Sostre Cívic

Estudis
Les coopératives d'habitation en cession d'usage à Barcelone, La réémergence de l’habitat alternatif comme solution viable face à la crise du logement à Barcelone ?, Diego Miralles Buil, 2015

Artícles
El cohousing en España: "Vivir como en casa, no en casa". Negocios y gestión de la dependència. març 2017.

Vídeos
Un èxode inevitable? Gentrificació, pressió turística i bombolla de lloguer.
 2018
Cooperatives i alternatives habitacionals, II Jornades Dret a l'habitatge, Eivissa, 2017
El primer projecte de masoveria urbana a Lleida, Lleida.com, 2017
How cohousing can make us happier (and live longer), TED talks, Abril 2017 (ENG)
Vivre sans argent, Rencontre avec Benjamin Lasage, Zango Media, 2017 (FRA/PR)
Evolución del cohousing en las últimas décadas. Experiencias de senior cohousing en EEUU, Charles Durrett, 2015 (ENG/CAST)
El cohabitatge. Un model alternatiu d'accés a l'habitatge, Josep Maria Ricart, Fòrum de debats, 2017
Cohabitatge sènior, TV3, 2016.
Cohabitatge sènior, Els Matins de TV3, 2016.
Cooperativa en règim de cessió d'ús, TV3, 2015.
Social Production of Habitat PlatformurbaMonde, 2017. 
First UK women's-only cohousing community arrives in north London, New Ground, 2017.

Poc a poc anem ampliant aquest espai entre totes.